» مطالب برای 09.08.1395
فروش ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال بن کتاب تا پایان پنجمین روز از نمایشگاه کتاب ...
 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان گفت: از ابتدای برگزاری دهمین نمایشگاه سراسری کتاب استان گلستان تا پایان پنجمین روز، ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال بن کتاب در نمایشگاه توزیع شده است. ...