» مطالب برای 14.10.1395
تفاهم نامه بین اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره اوقاف آزادشهر- رامیان امضا شد ...
 رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رامیان از عقد تفاهم نامه بین اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره اوقاف شهرستان آزادشهر - رامیان خبر داد وگفت: تعامل و همکاری بین ادارات فرهنگی باعث افزایش ...