» مطالب برای 22.12.1396
راه اندازی سالن سینمای هنر و تجربه در تالارفخرالدین اسعد گرگانی ...
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان از راه اندازی سالن سینمای هنر و تجربه در تالارفخرالدین اسعد گرگانی خبر داد و گفت: طبق تفاهم نامه بین این اداره کل با سازمان سینمایی کشور یک سینما به سینماهای استان ...