» مطالب برای 22.01.1397
دیدار و بازدید معاون هنری و مسئول ارزشیابی عملکرد اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ...
رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بندرگز از بازدید معاون هنری و مسئول ارزیابی و عملکرد اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان از اداره بندرگز خبر داد و گفت: این بازدید با هدف هم اندیشی ، ارزیابی ...