» مطالب برای 26.02.1397
فردوسی احیاگر زبان شیرین فارسی ...
رییس انجمن شاهنامه خوانی گنبدکاووس در مراسم بزرگداشت فردوسی؛ ضمن تجلیل از مقام شامخ این شاعر ایران زمین گفت: خدمتی که این شاعر بلند آوازه به احیای زبان فارسی کرد، هیچ شاعر و اندیشمندی نکرده است. ...