» مطالب برای 19.07.1397
فرهنگ کتابخوانی یکی از مهم ترین نمادهای توسعه یافتگی در جوامع انسانی است ...
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سمنان در بازدید از دوازدهمین نمایشگاه کتاب گلستان ضمن اشاره به اینکه یکی از مهم ترین نمادهای توسعه یافتگی در جوامع؛ فرهنگ کتابخوانی است، ابراز داشن: اگر در جامعه ای کتاب ...