» مطالب برای 13.10.1397
رونمایی پوستر آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم در استان گلستان ...
از پوستر آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم با حضور مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان و اوقاف و امور خیریه، رییس اداره قرآن و عترت آموزش و پرورش استان گلستان و اصحاب رسانه استان گلستان در صبح ...
نشست خبری آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم در استان گلستان برگزار شد ...
نشست خبری آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم در استان گلستان با حضور مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و اوقاف و امور خیریه گلستان، رییس اداره قرآن و عترت آموزش و پرورش استان گلستان و اصحاب رسانه استان ...