» مطالب برای 20.10.1397
برپایی جلسه هماهنگی پنجمین جشنواره مد ولباس اسلامی ایرانی گلستان ...
مدیر روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان از برپایی جلسه هماهنگی پنجمین جشنواره مد ولباس اسلامی ایرانی گلستان با حضور معاونت توسعه مدیریت و منابع، معاونت هنری و مسئولان کمیته ها در ظهر ...