» مطالب برای 25.06.1398
نشست معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان با ...
 در راستای واگذاری مجتمع فرهنگی هنری آزادشهر به شهرداری آن شهرستان، نصر الله کشیری  معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان با سید رسول حسینی فرماندار آزادشهر در روز ...