» مطالب برای 03.09.1398
نخستین جلسه کارگروه استانی هماهنگی، حمایت و توسعه محتوا و خدمات فرهنگی فضای ...
 با حضور عادله کشمیری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان ونمایندگان دستگاه ها و نهاد های مدعو، نخستین جلسه کارگروه استانی هماهنگی، حمایت و توسعه محتوا و خدمات فرهنگی فضای مجازی در صبح یکشنبه 3 ...