» » آگهی فراخوان عمومی واگذاری برگزاری جشنواره ملی پویانمایی رضوی در سال 97

آگهی فراخوان عمومی واگذاری برگزاری جشنواره ملی پویانمایی رضوی در سال 97

 

بسمه تعالی

آگهی فراخوان عمومی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان در نظر دارد در راستای عمل به اصل  44 قانون اساسی ( واگذاری به بخش خصوصی) ، برگزاری جشنواره ملی پویانمایی رضوی در سال 1397 را به اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب صلاحیت با شرایط زیر واگذار مینماید. متقاضیان محترم ( اشخاص حقوقی و حقیقی ) می توانند درخواست خود را تا تاریخ    96/8/15   به امور قراردادها این اداره کل تحویل نمایند.

شرایط عمومی :

- ارائه مدارک و تصاویر ( شناسنامه ، کارت ملی و سوابق و تجربیات ) ویژه اشخاص حقیقی

- ارائه اسناد و مجوز فعالیت متقاضیان (  اشخاص حقوقی و حقیقی )

- ارائه تصویرصورتجلسه هیئت مدیره مبنی بر پیشنهاد برگزاری جشنواره مذکور به تاریخ بعد از آگهی ( اشخاص حقوقی)

- ارائه درخواست رسمی و کتبی ( اشخاص حقوقی و حقیقی )

- متقاضی می بایست مشمول منع مداخله کارکنان دولت در معاملات مصوب نبوده و در صورت احراز  خلاف آن علاوه بر ابطال قرارداد خسارات وارده از وی اخذ خواهد شد.

شرایط اختصاصی :

- دارابودن و ارائه رزومه فعالیت های فرهنگی هنری متقاضیان در زمینه برگزاری جشنواره ها ، همایش ها و ....( اشخاص حقوقی )

- نتیجه مثبت استعلام اداری ( توسط این اداره کل اقدام می شود )

* متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی به امور قراردادها مراجعه و شرایط واگذاری را برای بررسی و ارائه درخواست دریافت نمایند.

-  تاریخ انتشار آگهی روز دوشنبه مورخ 96/8/1

- تاریخ دریافت اسناد از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز

- آخرین مهلت ارائه درخواست به همراه مستندات مذکور تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 96/8/15

- بررسی درخواست ها و معرفی مجری جشنواره روز چهارشنبه مورخ 96/8/17

* لازم به ذکر است اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص پذیرش و یا رد درخواست های ارائه شده مختار است.

روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان

مطالب مشابه

پیام سیستم
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.