جلسه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان با هیات مدیره انجمن هنرهای نمایشی استان ...
جلسه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان با هیات مدیره انجمن هنرهای نمایشی استان با حضور معاون هنری و توسعه مدیریت و منابع آن اداره کل و تعدادی از فعالان نمایش کودک و بزرگ سالان در روز پنج شنبه 18 ...
نشست خوشنویسان استان گلستان با حضور نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ...
نشست خوشنویسان استان گلستان با حضور نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان، رییس حوزه هنری استان گلستان و جمعی از اساتید و هنرمندان ...