"جای امن" به پایان رسید ...
عصر روز شنبه 15 اردیبهشت ماه و در شب پایانی اجرای نمایش "جای امن" مدیرکل و معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان و جمعی از پیشکسوتان هنر نمایش استان به تماشای این اثر نشستند. ...