جلسه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان با هیات مدیره انجمن هنرهای نمایشی استان ...
جلسه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان با هیات مدیره انجمن هنرهای نمایشی استان با حضور معاون هنری و توسعه مدیریت و منابع آن اداره کل و تعدادی از فعالان نمایش کودک و بزرگ سالان در روز پنج شنبه 18 ...