نشست خوشنویسان استان گلستان با حضور نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ...
نشست خوشنویسان استان گلستان با حضور نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان، رییس حوزه هنری استان گلستان و جمعی از اساتید و هنرمندان ...
گشایش نمایشگاه آثار خوشنویسان گلستان با حضور استاد غلامحسین امیرخانی ...
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان از گشایش نمایشگاه آثار خوشنویسان استان گلستان خبر داد و گفت: این نمایشگاه به همت و همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان و شورای هم اندیشی خوشنویسان استان ...