نشست هم اندیشی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان با مدیران مسئول آموزشگاه های ...
  مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان با مدیران مسئول آموزشگاه های آزاد هنری در نشستی صمیمی در صبح یکشنبه 29 اردیبهشت ماه در سالن نگاه تالار فخرالدین اسعد گرگانی به گفتگو نشست و به دغدغه های آن ...
همراه با کاروان قرآنی سفیران نور از مسجد جامع روستای حیدرآباد تا قرق ...
 به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان، اجرای برنامه های کاروان قرآنی سفیران نور از روز سه شنبه 24 اردیبهشت ماه مصادف با هشتم رمضان از مسجد جامع روستای حیدرآباد آغاز می شود و ...