12 آذر ماه آخرین مهلت ثبت نام هجدهمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت ...
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان، هجدهمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت به همت معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با هدف سنجش و ارزیابی کمی و کیفی عملکرد آموزشی ...