فرهنگ سیالی است که سبب حرکت، آبادی و آبادانی سرزمین خرد و جان آدمی و جامعه می ...
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان در پیامی به مناسب 14 آبان ماه روز فرهنگ عمومی، گفت: فرهنگ سیالی است که با درهم شکستن جمود فردی و اجتماعی سبب جنبش و حرکت و آبادی و آبادانی سرزمین خرد و جان آدمی و ...
جلسه شورای فرهنگ عمومی گلستان با حضور دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور برگزار شد ...
جلسه شورای فرهنگ عمومی گلستان با حضور دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور، نماینده ولی فقیه و استاندار گلستان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان و دیگر اعضای شورای فرهنگ عمومی استان با موضوع " سبک زندگی و ...