صفحه نخست / هفدهمین جلسه شورای قرآنی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان برگزار شد

هفدهمین جلسه شورای قرآنی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان برگزار شد

صبح روز چهارشنبه 15 فروردین ماه  هفدهمین جلسه شورای قرآنی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان با حضور مدیرکل، معاونت ها و اعضا شورا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان هدف از برگزاری این جلسه بحث وتبادل نظر در خصوص برپایی جشنواره سراسری فیلم نامه و نمایش نامه نویسی قرآنی و نیز ارائه گزارش بولتن جشنواره ملی نقاشی آیات در سال 96 بود.

گفتنی است ارائه آنالیز و پیش بینی ریالی جشنواره ها و ارائه طرح برگزاری جشنواره سراسری کودک و نوجوان با محوریت قرآن از جمله مباحث مطرح شده در این جلسه بود.

15 فروردین 1397, 13:29
بازگشت