صفحه نخست / فرهنگ سیالی است که سبب حرکت، آبادی و آبادانی سرزمین خرد و جان آدمی و جامعه می شود

فرهنگ سیالی است که سبب حرکت، آبادی و آبادانی سرزمین خرد و جان آدمی و جامعه می شود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان در پیامی به مناسب 14 آبان ماه روز فرهنگ عمومی، گفت: فرهنگ سیالی است که با درهم شکستن جمود فردی و اجتماعی سبب جنبش و حرکت و آبادی و آبادانی سرزمین خرد و جان آدمی و جامعه می شود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان، عادله کشمیری ادامه داد: فرهنگ به راستی واژه ای است که در  فراخنای هویتی خود و در کشاکش واژگانی، آشکاری است که پنهانی در پس پرده دارد و ماهیتی است که در عین آسانی در پیله های سخت درهم تنیده رخ می نماید.

وی ادامه داد: همچنان که این واژه در بردارنده مفاهیمی پردامنه چون جلوه های احساس، ادراک ، عقاید ، باورها و هنجارها است؛ در دست اندیشه ها و اقوام و ملل می گردد و هر روز از این بام بری بر بازشناخت آن می رسد و زین سبب  است که این گفتمان  در بین دیگر گفتمان های بشری پویا و بی مانند می نماید.

این مدیر استانی ادامه داد: آنچه مسلم  است در پهنه فرهنگ، با پدیده ای روبرو هستیم بنام «فرهنگ عمومی» که اگر چه به ظاهر واژگانی ساده می نماید لیک در جان خود معنایی ژرف و گسترده دارد که جهت پیکان فرهنگ را از جنبه فردی به میدان چکاچکی آحاد جامعه نشانه می رود و پای را فراتر از گروه ها و اقشار به دایره اجتماع می نهد.

وی تصریح کرد: فرهنگ عمومی شبکه درهم تنیده ای قدرتمند و موثر از دانش ها، بینش ها ،گرایش ها و منش های آحاد مردم در میدان همگانی فرهنگ جامعه است که در عین نامرئی بودن، وجود و آثارش در سرتاسر زندگی افراد جامعه روشن و ملموس است و اهمیت شناخت و پرداختن به آن را صد چندان می نماید.

عادله کشمیری ادامه داد: شورای فرهنگ عمومی استان گلستان با ساختاری متشکل از فرهیختگان ، اندیشه ورزان، خردگرایان ، متولیان و مدیران فرهنگی با تعیین راهبردها و بر اساس اهداف تعیین شده و در فصل نویی از خدمت و در ادامه گام های ارزشمند پیشینیان و به عنوان افسران جنگ نرم کارزار فرهنگی ، با رویکرد اعتلای جایگاه مهم و ارزشمند شورای فرهنگ عمومی و کارد کردهای  به سبب آن به عنوان مجلس بلند مرتبه فرهنگی استان دو کارویژه را در دستور کار خود قرار داده  است.

وی افزود: در دستور نخست، اصلاح روندها از راه بازنگری در برخی از آیین نامه ها و شیوه نامه ها و... در جهت بهبود فرآیند ها بوده است که در ردای فعال سازی و توانمندسازی کارگروه ها و نیز شوراهای شهرستان های استان جامه عمل خواهد پوشید و دومین آن؛ دقت و حساسیت در تولید محتوا و اولویت بخشی انتخاب و پرداختن به موضوع هایی است که طرح محور و در راستای خواست مردم و متولیان فرهنگ عمومی کشور و استان و با ماهیت کارکردگرایی و  همگانی شدن می باشد که در ردای دستور کارها در صحن علنی شورا به بحث  گفتگو گذاشته خواهد شد و کارکردهای خود را در گستره جامعه هویدا خواهد نمود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان در خاتمه، گفت: در همین راستا و با تلاش و خرد گروهی ، بسته پیشنهادی راهبردی – کاربردی تقویت شورای فرهنگ عمومی استان گلستان تدوین گردید که در اولین گام و به مناسبت گرامیداشت سالروز ملی شورای فرهنگ عمومی (14 آبان ماه ) و همزمان با  هشتاد و هفتمین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان ،گردهمایی هیات رئیسه های شوراهای فرهنگ عمومی شهرستانهای استان در 20 آبان ماه 1397 برنامه ریزی و اجرا می شود تا اهداف و راهبردها و برنامه های شورای استان و شهرستان ها در یک نقشه واحد فرهنگی باز تعریف و  سبب انسجام و تقویت و یکپارچگی در اعتلای فرهنگ استان گلستان و در پیامد آن فرهنگ ایران اسلامی شود.

14 آبان 1397, 13:40
بازگشت